حضرت آیت الله جوادی آملی: اهل بیت و همچنین قرآن و همچنین ارزشهای الهی به منزله طبّ خواهند بود

آیت الله جوادی آملی1 حضرت آیت الله جوادی آملی: اهل بیت و همچنین قرآن و همچنین ارزشهای الهی به منزله طبّ خواهند بود

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: انسان هر عملی را انجام دهد در صورتی که با فطرت او مغایرت داشته باشد در روز قیامت نه تنها نام عمل او نوشته می می شود بلکه خود عمل را هم می بیند؛ اهل بیت(ع) و همچنین قرآن و همچنین دین و همچنین همه ارزشهای الهی جهت تطهیر انسان آمده و همچنین همه آن موارد به منزله طب می باشد.

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار شفقنا در قم، آن مرجع تقلید امروز در درس اخلاق خود در که بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزارشد اظهار داشت: حضرت زهرا(س) خطبه ای به نام فدکیه دارند که شامل دو قسمت و بخش می باشد، بخشی به عنوان خطبه و همچنین بخشی خطابه  می باشد و همچنین در قسمت و بخش خطبه مانند عقائد و همچنین معارف دین گفتن شده می باشد.

او ادامه داد: حضرت زهرا(س) در خطبه به دو شبهه که از سوی بعضی مادییّن درباه معرفت به حضرت حق مطرح شده پاسخ دادند و همچنین عینا همین جواب ۲۵ سال شمسی بعد حضرت علی(ع) در نهج البلاغه هم مطرح کرده می باشد و همچنین بعد وظیفه عالمان و همچنین دانشمندان دین و همچنین دین داران را هم معرفی و همچنین گفتن نموده می باشد.

آیت الله جوادی آملی گفتن داشت: مرحوم کلینی در جلد اول کافی، شبهه مادیین را مطرح می کند و همچنین آن هم شبهه آن می باشد که خداوند تبارک و تعالی جهان را از چه آفرید، یا «من شیٍ» یا «لاشیٍ» آفرید در صورتی که خداوند تبارک و تعالی جهان را از سلسله مواد ازلی خلق کرد، پس آن هم ماده ازلی می باشد و همچنین نیازمند به خالق نیست؛ در صورتی که«لاشیٍ» خلق کرد«لاشیٍ» عدم می باشد و همچنین نمی تواندماده جهت چیزی باشد، آنکه بگویم خداوند تبارک و تعالی از عدم آدم آفرید آن محال می باشد، بنابراین خلقتی در کار نیست.

آن مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساخت: حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه به آن شبهه پاسخ می دهند، در صورتی که منظور مادیین آن می باشد که خداوند تبارک و تعالی جهان را من شی خلق کرده باشد لازمه آن هم ازلیت ماده می باشد، حق با مادیّن می باشد، خداوند تبارک و تعالی «من شیٍ» خلق نکرده، ولی باید توجه داشت آنکه تو مادین گفته باشید«من شیٍ» خلق کرد، «من  لا شیٍ» خلق کرده باشد، آن محال می باشد آن سخن درستی نیست، زیرا نقیض من شی، «من لا شی» نیست بلکه «لامن شی» می باشد.

او گفت: حضرت زهرا(س) می فرماید« خلق اشیاء لامن شی می باشد یعنی از اول چیز در عالم نبوده خداوند تبارک و تعالی بوده و همچنین خداوند تبارک و تعالی بدیع السماوات و همچنین الارض می باشد، ماده را از چیزی خلق نکرده می باشد، لا من شی خلق شده نه من لاشی؛ زیرا نقیض موجبه محصله، سالبه محصله می باشد؛ نقیض من شی، من لاشی نیست بلکه نقیض آن هم لا من شی می باشد.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: همین پاسخ و همچنین گفتن نورانی را ۲۵ سال شمسی بعد در خطبه نهج البلاغه از قول حضرت هم نقل شده«خلق الاشیاء لا من شی،» یعنی ماده بدیع و همچنین نو ظهور می باشد؛ بعد حضرت زهرا(س) به شبهه دوم هم پاسخ داد، مادین گفته اند ماده صورت و همچنین نقشه ای می خواهد، خداوند تبارک و تعالی آن صورت را چه چیزی گرفته؟ حضرت پاسخ دادند، «آن روش نیست که خداوند تبارک و تعالی الگو را  از چیزی گرفته باشد، ماده و همچنین صورت هر دو نو ظهورند؛ ماده و همچنین صورت هر دو بدیع آفرین می باشد».

او گفتن داشت: حضرت زهرا(س) بدرستی پیشامد جدید ماده و همچنین صورت را تبیین کرد و همچنین بعد در همین خطبه روش تبیینی قرآن را به جامعه بشری آموخت، فرق مهم قرآن و همچنین  کتابهای علمی و همچنین دانشگاهی و همچنین حوزه آن می باشد در کتابهای دانشگاهی ماده آب چیست و همچنین چگونه ترکیب شده ، آن شی از چه چیز خلق شده، گفتن شده ولی باید توجه داشت چه کسی ترکیب کرد و همچنین چگونه ترکیب شد ساختار درونی آن هم چگونه می باشد گفتن نشده آن مثلث ساختاری در قرآن آمده می باشد.

آن مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساخت: قرآن اصل پیدایش نظام هستی را، کره زمین و همچنین آسمان و همچنین بعد ساختار اصلی درونی آن هم که سه ضلع مهم خلقت می باشد را به خوبی گفتن کرده؛ در جریان خلقت انسان فرمود« من انسان و همچنین نظام هستی را با سلامت کامل خلق کردم و همچنین مجموعه آسمان و همچنین زمین همه به حق خلق شده اند، خلق السموات و همچنین لارض بالحق  ویا ما کنا لاعبین، گاهی به صورت موجبه و همچنین سالبه گفتن شده می باشد.

او خاطرنشان ساخت: نظام حق می باشد، باطل نیست،  خلقت فطرت  و همچنین خلقت انسان هم حق می باشد، در صورتی که در درون آن فطرت چیز ناحقی ریخته می شود آن فطرت حق آن هم موضوع و همچنین علم ناحق را که با فطرت ناسازگار می باشد نمی پذیرد و همچنین پَس می زند مانند دستگاه گوارش بدن که سالم خلق شده اند و همچنین غذای مسموم را نمی پذیرند.

آیت الله جوادی آملی گفت: طبیعت و همچنین فطرت آدمی هر دو شکل هم خواهند بود؛ یک جور خلق شده اند آن پیشامد جدید در همه انسانها چه مسلمان و همچنین کافر اروپایی و همچنین شرقی یکسان می باشد.

آن مرجع تقلید ادامه داد: نظام هستی هم سالم خلق شده، ظلم را،دروغ، تهمت را نمی پذیرد و همچنین روزی آسمان و همچنین زمین هرچیز ناپاکی را که با خلقت او مخالف باشد، بالامی آورد؛ هر کسی ساختار حرکتی او با زمین و همچنین آسمان و همچنین فطرت مخالف باشد اثری از او در ساختار هستی نمی ماند زیرا و به درستی که نظام آفرینش باطل را قبول نمی کند.

او گفتن داشت: عین همین گفتن را خطبه حضرت زهرا(س) گفتن کرده، بعد حضرت در قسمت و بخش دوم  به گفتن خطابه پرداخت، فرمود« ای شهروندان و مردم شهر امنیت و همچنین امانت را مدیون پدرم و همچنین پسر عم علی(ع) هستید، پدرم امنیت داخلی را با وحدت و همچنین امنیت خارجی را با سیاست و همچنین جنگ نظامی برطرف کرد. قدر آن امنیت، امانت و همچنین وحدت را بدانید بین خود اختلاف نکیند، در صورتی که اختلاف کنید بدان تو بر تو مسلط می شوند.

آیت الله جوادی آملی عنوان کرد: در صورتی که پدرم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خاتم و همچنین پسر عم هم علی مرتضی نبود، امنیت داخلی و همچنین خارجی زیر دست و همچنین پا له شده بود همچنانکه در دوران انبیاء و همچنین فرزندان آنها آن اتفاق افتاد؛ پدرم با دو امپراطوری شرق و همچنین غرب یعنی ایران و همچنین روم با سیاست و همچنین اقتدار مبارزه کرد و همچنین سرانجام وحدت را برقرار کرد؛ در صورتی که مواظب نباشید و همچنین در بین خود اختلاف کیند، اختلاف از دورن رخنه می کند و همچنین حدت اسلامی را از بین می برد، همچنانکه آن اتفاق در دوران فرزندان انبیاء الهی یعقوب زاده و همچنین ابراهیم زاده ها به وقوع پیوست و همچنین  امپراطوری شرق و همچنین غرب بر آنها مسلط شدند.

آن مفسر قرآن کریم خاطر نشان کرد: انسان هر عملی را انجام دهد ا گر با فطرت او مغایرت داشته باشد در روز قیامت نه تنها نام عمل او نوشته می می شود بلکه خود عمل را هم می بیند؛ اهل بیت(ع) و همچنین قرآن و همچنین دین و همچنین همه ارزشهای الهی جهت تطهیر انسان آمده و همچنین همه آن موارد به منزله طب می باشد.

او در معنای «طبیب الدوار» گفت: آنکه حضرت علی فرموده «پیامبرطبیب الدوار» به معنی آن می باشد که اهل بیت(ع)  طب خود را دور می دهند، نه آنکه طبیب گردشگری کند؛ چگونه و چطوری طب را دور می دهند،بدین طبیب زمانی با دارو یا با جراحی و همچنین زمانی با ملحم حل می کند، و همچنین عین همین را حضرت علی(ع) در نهج البلاغه تعبیر می کند فرموده « ملحم گاهی لطف، گاهی فشار و همچنین قهر می باشد،  یعنی موعظه و همچنین اخلاق دور دادن می باشد. دائما با فشار جامعه را به سمتی دور دادن و همچنین قهر نیست، بلکه گاهی ملح لطف، گاهی ارحم الراحمین، بالاخره هر چیزی جای خود ضروری می باشد.

آیت الله جوادی آملی ابراز کرد: حضرت زهرا(س) درباه علما هم بیانی دارد که آن هم را قرآن گفتن کرده فرموده« عالم دین آن هم می باشد از پیشامد جدید خوف من النار و همچنین شوق الی الجنه بگذرد؛ کسی که از ترس انتقام و همچنین شوق رفتن به بهشت خداوند تبارک و تعالی را عبادت می کند، آدم خوبی می باشد و همچنین اهل نجات می باشد.

او تصریح کرد: عالم دینی کسی می باشد که  از خوف من النار و همچنین وصال بهشت قبل و همچنین به خداوند تبارک و تعالی رسیده و همچنین همواره خداوند تبارک و تعالی را حاضر و همچنین شاهد می بیند، احترام می کند و همچنین حرمت صاحب منزل و خانه را نگه می دارد در حریم الهی رفتار ناشاسایست انجام نمی دهد. آن خشیت بالاتر از خوف می باشد.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

حضرت آیت الله جوادی آملی: اهل بیت و همچنین قرآن و همچنین ارزشهای الهی به منزله طبّ خواهند بود در تاریخ ۱۰ March 2016 | 6:09 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان