حجت‌الاسلام و همچنین المسلمین نجف لکزایی: امام و پیشوا موسی صدر در راه گفت‌وگو دزدی شد

حجت‌الاسلام و همچنین المسلمین نجف لکزایی: امام و پیشوا موسی صدر در راه گفت‌وگو دزدی شد

|حجت‌الاسلام و همچنین المسلمین نجف لکزایی: امام و پیشوا موسی صدر در راه گفت‌وگو دزدی شد از مسیح داراب|

صدای شیعه: مارونی‌های مسیحی در ۳۰ بهمن بهمن ۱۳۵۴ امام و پیشوا صدر را جهت القای موعظۀ روزۀ مؤمنان مسیحی به کلیسای کپوشیین بیروت دعوت کردند. به مناسبت آن اتفاق کم‌نظیر، در باب سلوک تقریبی و همچنین گفت‌وگویی و همچنین همگرایی امام و پیشوا موسی صدر، موسسه تحقیقاتی امام و پیشوا موسی صدر با حجت‌الإسلام و همچنین المسلمین نجف لکزایی، ریاست پژوهشگاه علوم و همچنین فرهنگ اسلامی و همچنین شامل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام و پیشوا صادق گفتگویی انجام داده می باشد که در ادامه می خوانید:

*چگونه با امام و پیشوا موسی صدر آشنا شدید؟

اولین آشنایی من با امام و پیشوا موسی صدر مطالعۀ سخنرانی ایشان در دارالتبلیغ بود. ایشان در آن هم سخنرانی چهرۀ جدیدی از عالمی دینی به دیدن کردن و نمایش گذاشته‌اند. آن هم زمان من طلبۀ جوانی بودم و همچنین آن سخنرانی برایم خیلی زیاد جذاب و جالب بود، زیرا دغدغه‌هایم را گفتن می‌کرد.

من از بی‌نظمی و همچنین بی‌انضباطی گله داشتم و همچنین آنچه توجه مرا در آن سخنرانی جلب کرد، خطاب قرار گرفتن بعضی مراجع و همچنین علمای درجة اول حوزۀ علمیۀ قم بود. امام و پیشوا صدر می‌گفتند که مسیحیت حتی آمار یک خانوادۀ مسیحی را در روستایی دورافتاده دارد و همچنین روز یکشنبه جهت آنان کشیش می‌فرستد تا اعمال عبادی‌شان را انجام دهند. ولی باید توجه داشت تو آمار روحانیت را در ایران ندارید، چه برسد به آمار تعداد پیروان اهل بیت (ع) را.

ایشان با اشاره به آیۀ «و همچنین السماء رفعها و همچنین وضع الميزان . ألاتطغوا فى الميزان» برداشت شایان توجهی از آن آیه کرده‌اند و همچنین آن هم آنکه خداوند متعال کائنات و همچنین زمین و همچنین آسمان را بر اساس مقدار و اندازه و میزان و همچنین نظم آفریده می باشد. امام و پیشوا موسی صدر از آن موضوع بهره بری و استفاده می‌کند و همچنین وارد بحث جامعۀ انسانی می‌می شود و همچنین می‌گوید که امورات ما نیز بایستی و حتما بر اساس نظم باشد. او نظم را فردی نمی‌داند بلکه آن هم را تشکیلاتی می‌داند و همچنین معتقد می باشد که نظم در هر چیزی بر حسب وظیفه و همچنین کار ویژۀ آن هم تعریف می‌می شود. مثلاً نظم در حوزۀ علمیه یا رهبری دینی به معنای ساماندهی مسائل پیروان و همچنین ارتقای معرفت دینی و همچنین حل و همچنین فصل مسائل زندگی آن هم‌ها از دریچۀ دین می باشد و همچنین بایستی و حتما تشکیلاتی متناسب با آن وظایف داشته باشد. در غیر آن صورت، آیۀ «ألاتطغوا فى الميزان» شامل حال او می‌می شود.

*تفاوت امام و پیشوا موسی صدر با دیگر هم‌لباسان خود در حوزۀ اندیشه و همچنین حوزه‌های دیگر چیست؟

دین را می‌قدرت در سه سطح معرفی کرد: فردی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین جهانی. هنگام و زمانی که دین را فردی معرفی می‌کنیم، دغدغۀ فرد مؤمن و همچنین متدین را داریم. دین فرهنگی و اجتماعی ناظر بر خانواده، نهاد اقتصادی، نهاد بهداشتی، روابط فرهنگی و اجتماعی، نهاد حکومت و همچنین نهاد تعلیم و همچنین تربیت طراز دین می باشد. هنگام و زمانی که جامعه را ملاک کار قرار می‌دهیم، مسائلی مطرح می‌شوند که در مقیاس فردی مطرح نیستند. گاهی از سطح فرد و همچنین جامعه نیز بالاتر می‌رویم و همچنین به سطح جهانی می‌رسیم و همچنین می‌گوییم که جهان طراز دین چگونه می باشد؟

سومین سطح دین فکر کردن و اندیشیدن راهبردی می باشد. حضرت محمد(ص) چنین تفکری داشت. سورۀ روم اوضاع آرایش اقتدار و قدرت در سطح جهانی را جهت پیغمبر(ص) و همچنین مسلمانان و همچنین سورۀ إسراء اوضاع آرایش اقتدار و قدرت در سطح منطقه‌ای و همچنین سورۀ قریش اوضاع آرایش اقتدار و قدرت در سطح محلی و همچنین مکه را مطرح می‌کنند.

نه تنها تعداد بزرگان و رهبران دینی‌ که نگاه سوم را دارند، خیلی زیاد اندک می باشد، عدۀ بزرگان و رهبران با نگاه دوم نیز کم می باشد. تصور آن می باشد که تکلیف جهت فرد می باشد، در حالی که کسی که نگاه دوم را دارد، می‌گوید که تکلیف متوجه نهاد هم می‌می شود، یعنی خانواده به‌عنوان خانواده تکالیفی دارد و همچنین نهاد اقتصاد نیز به‌عنوان نهاد اقتصادی تکالیفی دارد.

در صورتی که کسی از سطح اول به سطح دوم برسد، تحول بزرگی گرفته شده می باشد. ولی باید توجه داشت تحول پهناور و بزرگ‌تر زمانی رخ می‌دهد که از سطح دوم به سطح سوم برسد. بنابراین، هنگام و زمانی که وارد سطح سوم می‌شوی، بایستی و حتما جایگاه خود یعنی شیعه را در سطح جهانی تعریف کنی. جایگاه شیعه از نظر جمعیتی در اقلیت قرار دارد، ولی باید توجه داشت در جامعة اسلامی و همچنین در میان مسلمانان چه جایگاهی دارد؟

امام و پیشوا صدر تأکید دارد که مذهب راه و همچنین مسیر می باشد و همچنین آن تفاوت طبیعی می باشد. ما همگی مسلمان هستیم و همچنین کسی حق ندارد بگوید که عده‌ای محمدی و همچنین عدة دیگر علوی خواهند بود. حال بایستی و حتما جایگاه خود را در مقابل مسیحیت بنگریم. یعنی نگاه جهانی امام و پیشوا موسی صدر باعث می‌می شود تا جایگاه شیعه را در قبال مسیحیت نیز تعریف کند و همچنین به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن ملاقات و همچنین گفت‌وگو با پاپ باشد و همچنین به پاپ بگوید که در صورتی که می‌خواهید بت‌پرستان را دعوت به دین کنید ما نیز با تو همراه هستیم، ولی باید توجه داشت در صورتی که بخواهید در کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف، مسلمانان را به مسیحیت دعوت کنید، ما از تو گله‌مند هستیم.

*دین جهانی لوازمی دارد که یکی از آن هم‌ها پذیرش تکثر می باشد. آیا تو موافقید که نگاه جهانی امام و پیشوا موسی صدر باعث می‌می شود در مواجهه با مسلمانان خط‌کشی شیعه و همچنین سنی نداشته بلکه مسلمان و همچنین غیرمسلمان داشته باشد. هنگام و زمانی که نگاه جهانی باشد، تقریب و همچنین مفهوم گفت‌وگو پررنگ می‌می شود. آیا موافقید که بگوییم زیرا و به درستی که امام و پیشوا موسی صدر نگاه جهانی دارد، اهل گفت‌وگو و همچنین تقریب می باشد؟

من بهره بری و استفاده از کلمۀ تقریب را جهت رویکرد ایشان نمی پسندم، زیرا کلمۀ تقریب بار معنایی لاغر و همچنین نحیفی یافته و همچنین ظرافت‌های اندیشه‌ای ایشان را نشان نمی‌دهد. تقریب بر بستر نگاهی دوگانه ساخته یا ایجاد می‌می شود، یعنی به دوگانه‌ای قائل هستیم و همچنین به آن هم اصالت می‌دهیم. سپس، می‌گوییم با یکدیگر قرابت داشته باشیم و همچنین دشمنی‌ها را کنار بگذاریم. تقریب را بایستی و حتما آسیب‌شناسی کرد. تقریرهای راهبردی از ایدۀ تقریب کمتر ارائه شده می باشد. شاید عالمانی مانند آیت‌الله بروجردی و همچنین عالمان پهناور و بزرگ دیگر که آن هم را مطرح کردند، نگاه راهبردی داشتند، ولی در عمل آن اتفاق نیفتاد.

در بیانات امام و پیشوا موسی صدر دیگرسازی یا غیرسازی وجود دارد، ولی باید توجه داشت غیرسازی بر بستر دشمنی نیست. از نظر امام و پیشوا صدر، دین جهت تحقق تجلیات رحمانی خداوند و همچنین کمک به انسان و همچنین حل معظلات و مسائل و مشکلات او بر روی زمین آمده و همچنین مظهر لطف خداوند به انسان می باشد.

امام و پیشوا صدر در جایی تعبیر تندی دارند که خیلی زیاد جذاب و جالب می باشد. ایشان می‌گوید که در صورتی که عالم دین از تو خواست که با دیگران گفت‌وگو نکنید و همچنین ارتباط نداشته باشید، حرف‌های او را گوش نکنید و همچنین از دینی که دارد، دست بردارید. معمولاً چنین بیاناتی از ایشان خیلی کم می باشد یا اصلاً ندارد، ولی باید توجه داشت در مورد گفت‌وگو آن‌گونه می‌گوید. تنها جایی که امام و پیشوا صدر مظهر اسم غضب خداوند تبارک و تعالی را گفتن می‌کند، دربارۀ اسرائیل می باشد. به‌روش کلی دیدگاه او تغییر پیدا کردن تکثر فرقه‌ای و همچنین قبیله‌ای و همچنین زبانی و همچنین همۀ تکثرها به مسابقۀ خیرات یا رقابت بر سر خدمت به شهروندان و مردم شهر جهت ساختن جامعه و همچنین کمک به بیماران و همچنین نیازمندان می باشد.

*۲۸ بهمن‌ماه به مناسبت سخنرانی امام و پیشوا صدر در کلیسای کپوشین همایشی با همکاری پژوهشگاه و همچنین مؤسسۀ امام و پیشوا موسی صدر در باب گفت‌وگو برگزار می‌می شود. بر اساس چه نیازی آن همایش برگزار می‌می شود؟

وضع فعلی ما خیلی زیاد بحرانی می باشد. در سطح منطقه‌ای دین ملعبۀ تیمی به نام داعش خود خوانده و همچنین گروهک‌های دیگر شده می باشد. بستر رویش آن گروهک‌ها تحریم گفت‌وگوست. پهناور و بزرگ‌ترین ویژگی کسی که متصلب می‌می شود، آن می باشد که اهل گفت‌وگو نیست. در صورتی که وارد گفت‌وگو می شود، مانند یخ آب می‌می شود.

بایستی و حتما در قبال افرادی که شمشیر بالا آورده‌اند، گفت‌وگو و همچنین منطق را مطرح کنیم و همچنین نشان دهیم که آن مسیر، مسیر موفقی می باشد. بهترین روش جهت آن کار آن می باشد که پیشگامان گفت‌وگو و همچنین افرادی را مطرح کنیم که در گفت‌وگو توفیق یافته‌اند.

نهادهایی که با علم و همچنین دانش و همچنین مجموعه‌های نخبگی سروکار دارند، بایستی و حتما با توجه به اوضاع و همچنین احوال جهان اسلام به مسیرهای خروج از بحران کمک کنند. پژوهشگاه نیز با توجه به اوضاع امروز تشخیص داد که در آن جهت گامی بردارد و همچنین آن غیر از توجه دوستان حوزوی به امام و پیشوا موسی صدر و همچنین آثار و همچنین انظار و افکار ایشان می باشد که می‌تواند از برکات جانبی آن همایش باشد.

*فرمودید که امام و پیشوا موسی صدر پیشگام گفت‌وگوست. به نظر تو ویژگی‌های گفت‌وگویی امام و پیشوا صدر چیست؟

تا جایی که مطالعه کرده‌ام، می‌قدرت خصیصه‌های گفت‌وگویی امام و پیشوا موسی صدر را در چند اصل خلاصه کرد.

نخست، اصل صداقت. امام و پیشوا موسی صدر رفتارهای نادرست بعضی از شیعیان را صادقانه گفتن می‌کند و همچنین آموزه‌های مکتب اهل بیت (ع) را آن هم‌گونه که هست مطرح می‌کند.

دوم، اصل احترام. ایشان اهل جدل و همچنین مچ‌گیری نبود و همچنین به طرف مقابل خود احترام می‌گذاشت. در صورتی که انتقادی می‌شنید، نمی‌گفت که دروغ می‌گویی یا مطالعه نداری. عادتاً هنگام و زمانی که شایعه‌ای را به ما نسبت می‌دهند، فوراً به طرف مقابل می‌گوییم که مطالعه یا به کتاب‌ها رفت و آمد و مراجعه کند.

اصل دیگر، تکاپوست. ایشان در ساحت عمل به‌دنبال تحقق گفت‌وگو و همچنین روشنگری و همچنین نزدیک کردن مواضع مسلمانان به یکدیگر بود. در همایش‌های بین‌المللی شرکت می‌کرد و همچنین حتی طی نامه‌ای از مفتی اهل سنت لبنان درخواستِ یکی کردن شعائر دینی را مطرح کرد. آن ویژگی نشان‌دهندة اعتماد به نفس بالای ایشان می باشد. امام و پیشوا صدر می‌داند که آموزه‌هایی که به آن هم نظر دارد در همه‌جا قابل ارائه می باشد.

اصل چهارم، صراحت. بسیاری حاضر نیستند به صراحت مخاطب را نقد کنند، زیرا می‌ترسند که مستمعان ناخوش و غمگین شوند. سبک کلام و همچنین خطابۀ ایشان سبک فوق‌العاده زیبایی می باشد و همچنین کسی از آن هم رنجیده خاطر نمی‌می شود، ولو نقد را متوجه خود ببیند. آن نقطه خیلی زیاد اهمیت دارد و همچنین در عرصۀ تبلیغات کلامی و همچنین نوشتاری قابل بهره بری و استفاده می باشد. به نظرم متن‌های ایشان را بایستی و حتما به طلبه‌ها بدهیم تا در دوره‌های آموزش تبلیغ مطالعه کنند که آن‌گونه بایستی و حتما سخنرانی و همچنین آسیب‌شناسی کرد و همچنین با تیم‌های متنوع و گوناگون و مختلف شهروندان و مردم شهر تعامل داشت.

اصل پنجم، حق‌گرایی. امام و پیشوا موسی صدر با بستنی خریدن از بستنی فروش مسیحی نیت و اراده دارد از او حمایت کند که آن ماجرا نشان‌دهندة حق‌گرایی ایشان می باشد. در صورتی که کسی ظلم کند، ولو شیعه باشد، در کنار او نخواهد ماند.

*بسیاری از اشخاص معتقدند که اخلاق و همچنین منش گفت‌وگویی امام و پیشوا موسی صدر به دلیل حضورشان در لبنان می باشد. به نظر تو جامعۀ فرقه‌ای لبنان باعث چنین رویکردی شده می باشد؟

حضور امام و پیشوا موسی صدر در لبنان بر رویکرد ایشان تأثیر داشته می باشد، ولی باید توجه داشت آن هم‌قدر نیست که به آن پس نتیجه آن می شود که برسیم که در صورتی که عده‌ای طلبه را به لبنان بفرستیم، مانند امام و پیشوا موسی صدر خواهند شد، زیرا در لبنان افرادی حضور دارند که اصلاً با فرهنگ گفت‌وگویی پهناور و بزرگ نشده‌اند و همچنین در آن فضا نبوده‌اند و همچنین خیلی زیاد هم تندرو خواهند بود و همچنین اهل گفت‌وگو نیستند و همچنین در پارادایم غیره ای حرکت می‌کنند.

محیط زندگی بر اشخاص تأثیر می‌گذارد و همچنین بایستی و حتما هم آن‌گونه باشد. ولی باید توجه داشت امام و پیشوا موسی صدر به بهترین وجه عالم زمان و همچنین باره و همچنین اوضاع خود می باشد. پیش از سفر به لبنان شخصیت گفت‌وگویی در امام و پیشوا صدر نهادینه شده بود و همچنین مختص جامعۀ لبنان نبود. ایشان ویژگی‌هایی داشت که در ایران هم کم بود، مثلاً در دوران طلبگی به دانشگاه تهران رفت و همچنین لیسانس گرفت. یا آنکه از ارکان راه‌اندازی مجلۀ مکتب اسلام در قم بود و همچنین به همراه عده‌ای از علمای جوون دربارۀ موضوعات روز مقاله نوشتند.

امام و پیشوا موسی صدر در مسیر گفت‌وگو دزدی شد او آن هم‌قدر در آن مسیر امیدوار بود و همچنین شجاعانه حرکت کرد که حتی نیت و اراده داشت با فردی یا شخصی مانند قذافی نیز گفت‌وگو کند و همچنین بر او نیز تأثیر بگذارد.

منبع: مهر

انتهای پیام

حجت‌الاسلام و همچنین المسلمین نجف لکزایی: امام و پیشوا موسی صدر در راه گفت‌وگو دزدی شد در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان