پشت مرا جاهل زاهدنما شکست:روایاتی چند در مورد مذمت جهل

مظاهری پشت مرا جاهل زاهدنما شکست:روایاتی چند در مورد مذمت جهل

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله مظاهری گفتاری در مورد مذمت جهل گفتن کرده می باشد.
به به گفته شفقنا متن گفتار ذکر شده بدین شرح می باشد:
روایاتی چند در مورد ی مذمت جهل
امیر مؤمنان علی«سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«لا تری الجاهل الا مفرّطاً او مفرطاً.»[۷۱]
نادان را نبینی جز که کاری را از مقدار و اندازه فراتر کشاند، و همچنین یا بدانجا که بایستی و حتما نرساند.

امام و پیشوا جعفر صادق«سلام‌الله‌علیه» از حضرت امام و پیشوا باقر«سلام‌الله‌علیه» و همچنین او از حضرت علی«سلام‌الله‌علیه» روایت می‌کند:

«ایّاکم و همچنین الجهال من المتعبّدین و همچنین الفجّار من العلماء فانّهم فتنه کل مفتون.»[۷۲]

از عابدان و همچنین عالمان گناهکار بر حذر باشید که اینان مایه ی بلای هر گرفتارند.

امام و پیشوا جعفر صادق ـ علیه‌السلام ـ به نقل از آبائش«سلام‌الله‌علیهم» و همچنین آنها به نقل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» روایت می‌کند که فرمود:

«من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح.»[۷۳]
کسی که بدون علم، دست به کاری زند، فساد او بیش از اصلاح اوست.

امیرمؤمنان علی«سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«قصم ظهری عالم متهتّک، و همچنین جاهل متنسّک، فالجاهل یغشّ النّاس بتنسّکه، و همچنین العالم یعزّ هم بتهتّکه.»[۷۴]
پشت مرا عالم بی‌آزرم و همچنین جاهل زاهدنما شکست. جاهل به زاهدنمایی خود، مردمان را می‌فریبد، و همچنین عالم با بی‌آزرمی خود، آنان را مغرور می‌کند.

حضرت علی«سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«الجاهل صغیر و همچنین ان کان شیخاً و همچنین العالم کبیر و همچنین ان کان حدثاً.»[۷۵]

نادان، کوچک می باشد در صورتی که چه پیر و همچنین سالخورده باشد و همچنین دانا، پهناور و بزرگ می باشد در صورتی که چه کودک باشد.

حضرت علی«سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«لاکنز انفع من العلم و همچنین لا قرین مضر و همچنین بد شر من الجهل.»[۷۶]
هیچ گنجی پر منفعت‌تر از علم و همچنین هیچ همنشین بدی، بدتر از جهل نیست.

رسول خداوند تبارک و تعالی «صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» فرمود:

«العلم رأس الخیر کلّه و همچنین الجهل رأس الشرّ کلّه.»[۷۷]

دانش، قله ی همه نیکیها و همچنین نادانی، قله ی همه ی بدیهاست.

حضرت علی«سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«الناس ثلاثه: فعالم رّبانی، و همچنین متعلّم علی سبیل نجاهٍ، و همچنین همج رعاع اتباع کلّ ناعقٍ یمیلون مع کلّ ریح، لم یستضیئوا بنور العلم و همچنین لم یلجاؤا الی رکن وثیقٍ.»[۷۸]

شهروندان و مردم شهر سه دسته‌اند: دانایی که شناسای خداست، آموزنده‌ای که در راه رستگاری کوشاست، و همچنین فرومایگانی رونده به چپ و همچنین راست که درهم آمیزند. و همچنین پی هر بانگی را گیرند و همچنین با هر باد به سویی خیزند. نه از روشنی دانش فروغی یافتند و همچنین نه به سوی پناهگاه‌های استوار شتافتند.

حضرت امیرمؤمنان ـ علیه‌السلام ـ فرمود:

«انّ الناس آلوا بعد رسول الله«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» الی ثلاثه: آلوا الی عالمٍ علی هدیً من الله قد أغناه الله بما علم عن علم غیره، و همچنین جاهلٍ مدّعٍ للعلم لا علم له معجبٍ بما عنده قد فتنته الدّنیا و همچنین فتن غیره، و همچنین متعلّمٍ من عالمٍ علی سبیل هدیً من الله و همچنین نجاهٍ، ثمّ هلک من ادّعی و همچنین خاب من افتری.»[۷۹]

همانا شهروندان و مردم شهر بعد از رسول خداوند تبارک و تعالی «صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» سه تیم شدند: بعضی به عالمی هدایت یافته از جانب خداوند تبارک و تعالی گراییدند، که خداوند با آنچه به او آموخته بود، او همچنین را از دانش دیگران بی‌مستلزم و نیاز کرده بود. بعضی به جاهل مدّعی، ولی بی‌بهره از دانش، روی آوردند که به آنچه داشت، می‌بالید، و همچنین دنیا او را فریفته بود و همچنین او دیگران را می‌فریفت. و همچنین تیمی به جوینده ی دانشی تمایل یافتند که راه نجات و همچنین هدایت الهی را می‌پیمود. پس هلاک شد، آن هم که ادّعای بی‌پایه کرد و همچنین محروم و همچنین زیانکار شد، آن هم که افترا بست.

امام و پیشوا صادق «سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«النّاس ثلاثه: عالم و همچنین متعلّم و همچنین غثاء.»[۸۰]

شهروندان و مردم شهر سه دسته‌اند: دانشمند، دانشجو و همچنین کف (خاشاک) روی آب.

امام و پیشوا صادق«سلام‌الله‌علیه» فرمود:

«اُغد عالماً او متعلّماً او احب اهل العلم و همچنین لا تکن رابعاً فتهلک ببعضهم.»[۸۱]

یا دانشمند باش، یا جوینده ی دانش باش و همچنین یا دوستدار اهل دانش. و همچنین از دسته ی چهارم مباش که به وسیله ی بعضی از آنان هلاک می‌شوی.

آیاتی در مورد ی شک و همچنین تردید

(انّما یستأذنک الذین لایؤمنون بالله و همچنین الیوم الاخر و همچنین ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یتردّدون.)[۸۲]

تنها افرادی که به خداوند تبارک و تعالی و همچنین روز واپسین ایمان ندارند و همچنین دلهایشان در شک و همچنین تردید می باشد، از تو اجازه می‌خواهند [تا از جنگ معاف باشند]، پس آنان در شک خود مردّد و همچنین سرگردانند.

(و همچنین لقد اتینا موسی الکتاب فاختلف فیه و همچنین لو لا کلمه سبقت من ربّک لقضی بینهمو انّهم لفی شکٍّ منه مریبٍ.)[۸۳]

به موسی کتاب دادیم. در آن هم کتاب اختلاف شد. در صورتی که نه حکمی بود که از پیش، از جانب پروردگارت صادر شده بود، میانشان داوری شده بود؛ که ایشان در آن هم کتاب، سخت در تردیدند.

(لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبهً فی قلوبهم الاّ ان تقطّع قلوبهم و همچنین الله علیم حکیم.)[۸۴]

بنیانی که آنها بنا نهادند، همواره دلهای آنان را به شک می‌افکند تا آنکه از آن هم، دل برکنند و همچنین خداوند تبارک و تعالی دانا و همچنین حکیم می باشد.

(بل ادّارک علمهم فی الاخره بل هم فی شکٍ منها بل هم منها عمون.)[۸۵]

البته آگاهی آنان در آخرت کمال یابد، چه آنان نسبت به آن هم روز (قیامت)، در تردیدند، حتی نسبت به آن هم کورند و همچنین نمی‌توانند آن هم را ببینند.

(و همچنین حیل بینهم و همچنین بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل انّهم کانوا فی شکٍّ مریبٍ.)[۸۶]

و همچنین بین ایشان و همچنین خواسته‌هایشان فاصله افتاد. چنان که در قبل، با امتهایی مثل آنها چنین شد. همانا آنان در شک و همچنین تردید بودند.

(… کذلک یضلّ الله من هو مسرف مرتاب.)[۸۷]… آن چنین خداوند کسی را که در نشانه‌های او در تردید باشد، گمراه می‌کند.

(بل هُم فی شکٍّ یلعبون.)[۸۸]

بلکه آنان در شک و همچنین تردید به بازی سرگرمند.

(انّما المؤمنون الذین آمنوا بالله و همچنین رسوله ثمّ لم یرتابوا …)[۸۹]

همانا مؤمنان، تنها و فقط افرادی خواهند بود که به خداوند تبارک و تعالی و همچنین پیامبرش ایمان آوردند و همچنین سپس به خود، تردید راه ندادند.

(القیا فی جهنّم کلّ کفّارٍ عنیدٍ. منّاعٍ للخیر معتدٍ مریب.)[۹۰]

هر کافر معاند و همچنین بازدارنده از نیکی، و همچنین ستمگر را که در تردید به سربرده، به دوزخ درافکنید.

(ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و همچنین لکنّکم فتنتم انفسکم و همچنین تربّصتم و همچنین ارتبتم و همچنین غرّتکم الامانیّ حتّی جاء امر الله و همچنین غرّکم بالله الغرور.)[۹۱] [منافقان اهل دوزخ] به آنها «بهشتیان» خطاب کرده، می‌گویند آیا ما [در دنیا] با تو نبودیم؟ [بهشتیان] می‌گویند آری، ولی تو خود را به فتنه درافکندید و همچنین انتظار [هلاکت مؤمنان را] می‌کشیدید و همچنین [نسبت به حقایق الهی] در شک و همچنین تردید بودید و همچنین آرزوها، تو را فریفت تا آنکه امر خداوند تبارک و تعالی آمد و همچنین [شیطان] فریبکار، تو را نسبت به خداوند تبارک و تعالی مغرور کرد و همچنین فریب داد.

(و همچنین من النّاس من یعبدالله علی حرفٍ فان اصابه خیر اطمانّ به و همچنین ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدّنیا و همچنین الاخره ذلک هو الخسران المبین.)[۹۲]

و همچنین از شهروندان و مردم شهر، کسی هست که خداوند تبارک و تعالی را به زبان می‌پرستد، پس در صورتی که خیری به او برسد اطمینان می‌یابد و همچنین در صورتی که سختی و همچنین مصیبتی به او برسد [از دین خداوند تبارک و تعالی] رو برمی‌گرداند و همچنین در دنیا و همچنین آخرت زیان می‌بیند. آن آن هم زیان آشکار می باشد.

(مذبذبین بین ذلک لا الی هولاء و همچنین لا الی هولاء و همچنین من یضلل الله فلن تجدله سبیلاً.)[۹۳]

سرگشتگانِ میان کفر و همچنین ایمانند: نه به سوی اینان می‌گرایند و همچنین نه به سوی آنان، و همچنین هر که را خداوند تبارک و تعالی گمراه کند، راه [نجاتی] جهت او نخواهی یافت.

در تفسیر مجمع البیان[۹۴] در ذیل آن آیه ی شریفه، از حضرت رسول اکرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» روایت شده می باشد که:

«انّ مثلهم الشاه العایره بین الغنمین تتحیّر فتنظر الی هذه و همچنین هذه لا تدری ایّهما تتبع.»

مَثَل اینان، مَثَل گوسفند سرگردانی می باشد که بین دو گله حیران می باشد، گاهی به آن و همچنین گاهی به آن هم نگاه می‌کند و همچنین نمی‌داند به دنبال کدام یک از آن هم دو گله برود.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

پشت مرا جاهل زاهدنما شکست:روایاتی چند در مورد مذمت جهل در تاریخ ۲۳ February 2016 | 11:55 am نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان